taraftarium24casino siteleri

Giới Thiệu Conduongbotngu.com

Trong mười năm, chúng tôi đã hoàn thiện nghệ thuật điều hành doanh nghiệp “7-Figure Zen”. Tại đây, bạn sẽ tìm hiểu: Chúng tôi giúp ai, Chúng tôi làm gì, Triết lý của chúng tôi, Câu chuyện của chúng tôi và các thành viên trong Nhóm.

Chúng tôi giúp ai?
Chúng tôi hỗ trợ các huấn luyện viên, nhà tư vấn, người tạo khóa học, đại lý và chuyên gia (về cơ bản, bất kỳ ai bán thông tin). Chúng tôi chỉ làm việc với những người sáng lập là những chuyên gia trong nghề của họ, với các doanh nghiệp hiện có kiếm được ít nhất 10.000 đô la / tháng. Các doanh nghiệp này có các nguồn lực cần thiết cho lợi nhuận 7 con số nhưng họ thiếu cấu trúc, hệ thống, đội ngũ, công cụ và hướng dẫn về cách đạt được điều đó.

Chúng ta làm gì?
Chúng tôi giúp những người sáng lập này đạt được “7-Figure Zen” - một doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận hơn 100k đô la / tháng, với 1-2 sản phẩm, 2-3 nhân viên làm việc từ xa, khách hàng vui vẻ và phong cách sống thoải mái. Chúng tôi thực hiện điều này thông qua hai chương trình đào tạo: High Ticket System và Business Coaching . Các chương trình của chúng tôi nhằm tối đa hóa: Lợi nhuận, kết quả của khách hàng và hạnh phúc của người sáng lập. Các chương trình của chúng tôi nhằm mục đích giảm thiểu: Sự phức tạp, chi phí, số lượng nhân viên và bớt căng thẳng.

Triết lý của chúng tôi
"7-Figure Zen" là sự cân bằng hoàn hảo giữa lợi nhuận, kết quả của khách hàng và hạnh phúc của người sáng lập. Để đạt được sự cân bằng này, chúng tôi tuân thủ theo một triết lý được xây dựng dựa trên sáu nguyên tắc cốt lõi:

  • Kết quả - kết quả của khách hàng là điều chính.

  • Tập trung - giữ cái chính là cái chính.

  • Đơn giản - Làm nhiều hơn với ít hơn.

  • Kỷ luật - Tự do đến từ kỷ luật.

  • Chất lượng - Làm nên những điều tuyệt vời mà mọi người trân trọng.

  • Niềm vui - Nếu nó không vui, bạn đang làm sai.

Câu chuyện
Phần 1. Giải quyết một vấn đề
It all started back in 2011 when I (Sam Ovens) quit my corporate job to start my own business from my parent's garage in New Zealand. I tried building multiple tech companies, but they failed because nobody needed them. Knowing this, I decided to talk to business owners first and ask them what their most painful problems were. They told me it was getting new customers. I started learning everything I could about customer acquisition, and my consulting business was born.

Phần 2. Dịch vụ không quy mô
I helped local businesses get customers online with good websites, SEO, Adwords, Facebook Ads, and an email list. My clients got results, I was making money, and it was easy for me to sign on new clients — the problem was, I couldn’t handle any more work. I had reached the limits of my energy and time. I hired a team to help me, and we became an “agency,” but it was hard to deliver quality work, manage the complexity, and turn a decent profit. I realized services don’t scale.

Phần 3. Khóa học / huấn luyện

Doing the work for clients didn’t scale, so I thought: “What if I taught them how to do it instead?”. I created an online course that showed people how to do the things I did for them so they could get customers for themselves. The content alone wasn’t enough; I had to provide group coaching and support to keep them motivated and troubleshoot their issues. The new model was a success; I scaled my consulting business to $300,000 /month, by myself, from home, with 80% margins.

Phần 4. Quy mô quá nhiều
Eager to see how far I could push things, I hired a team, and we started scaling aggressively. Within 1-year, we were making $18m /year, and by year-2, we were making $36m /year. I featured on the Forbes 30 Under 30 list; we had a fancy NYC office, 45 staff, and spent $40k /day on ads. People started noticing me on the streets. I was semi-famous. But beneath the surface, things were chaotic, profit margins suffered, I didn’t know my clients, and I started to hate my life.

Phần 5. Tìm zen
Tired of putting out endless fires and working 18-hour days, my wife and I moved to LA, California, and I started simplifying my Frankenstein of a business. The idea was simple: More with less. We aimed to maximize: profits, client results, and founder happiness — while simultaneously — minimizing: complexity, costs, headcount, and stress. After two years of experimentation, we found what we believe is the perfect model. We call it “7-Figure Zen”, we live it, and we teach it too.

Đội của chúng tôi
Chúng tôi là một nhóm hoàn toàn làm việc từ xa, đa chức năng gồm năm người.

Cao Đức Hải

Vũ Quang Tuyến

Nguyễn Minh Thiên Kim

Đặng Quang Thỏa

Trần Mạnh Đức
CEO & Founder Success Oceans.
Tạo nội dung, hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp.

Contacting
 us The best way to contact us is via email - support@consulting.com.
You can follow Sam Ovens on YouTube here and Instagram here.
You can join our Newsletter here to get 3 quality emails every week from Sam Ovens personally.
Our Privacy policy, Terms and conditions, and other legal pages are here.