3 sai lầm Bạn Cần phải tránh khi thu hút khách hàng tiềm năng...

Chương Trình Đào Tạo: Trần Mạnh Đức

 • 3 Sai lầm rất lớn trong việc chúng ta khảo sát thị trường
  • Sự thật về câu hỏi thường gặp : sâu > rộng
  • Sử dụng "khảo sát" : thay thế = "lời khuyên
  • Nhận một "quà tặng" : wiifm = tăng phản hồi 
 • 3 Sai lầm rất lớn trong việc thu hút khách hàng tiềm năng
  • Sai mồi câu 
  • Sai lời chào hàng 
  • Sai chuỗi chăm sóc khách hàng
 • 3 Kiểu funnel
  • Mindmap funnel 
  • Quiz funnel
  • Book funnel

Bạn sẽ tìm thấy những điều đó trong video này.

xem video để tránh những sai lầm này cho công việc kinh doanh của bạn!

Chương Trình Huấn Luyện & Đào Tạo Xây Dựng Hệ Thống Bán Hàng Giá Cao!

Đây không phải là "khóa học bình thường " Đây là chương trình đào tạo, huấn luyện. Chúng tôi cung cấp cho bạn mọi thứ để giúp bạn thành công

 • Cách thức tạo ra lời chào hàng giá cao khiến cho khách hàng không thể cưỡng lại được...
 • Làm thế nào để xây dựng toàn bộ phễu bán hàng giá cao đơn giản...
 • Làm thế nào để CHỐT đơn hàng giá cao từng bước...
 • VÀ còn nhiều hơn thế nữa...

Bản quyền thuộc về © Success Oceans Việt Nam
This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is not endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Các số liệu doanh thu nêu trên là số liệu cá nhân của tôi. Đó không phải là kết quả điển hình, tôi không ngụ ý rằng bạn sẽ chắc chắn có được kết quả như vậy (hoặc tương tự). Tôi có kinh nghiệm tư vấn hơn 5 năm và nhờ đó, tôi có được một lượng người theo dõi nhất định. Một người bình thường làm theo các thông tin hướng dẫn này có thể nhận được rất ít hoặc thậm chí là không có kết quả. Tôi sử dụng các số liệu tham khảo này chỉ để làm ví dụ. Kết quả của bạn sẽ khác, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở quá trình học tập và làm việc, kinh nghiệm và đạo đức công việc của bạn. Mọi hoạt động kinh doanh đều có rủi ro và đòi hỏi những nỗ lực hành động nhất quán. Nếu bạn không sẵn sàng chấp nhận điều đó, thì chương trình này không dành cho bạn.