taraftarium24casino siteleri

Làm Thế Nào Để Tạo Ra $100K Lợi Nhuận/Tháng Bằng Cách Giúp Mọi Người Giải Quyết Vấn Đề Của Họ Online

Bạn có biết một trong những sai lầm nghiêm trọng của các doanh nhân ngoài kia là gì không? Đó là: Nhiệm vụ của Marketing và Bán hàng không phải là tạo ra nỗi đau của khách hàng, mà chúng ta cần tìm ra một thị trường có sẵn nỗi đau, và việc của chúng ta là dùng Marketing và Bán hàng hướng họ đến sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Bên cạnh đó, thị trường đó cần phải có "sức mua".


Thị trường càng có sức mua lớn thì bạn càng dễ bán những đơn hàng giá cao - các sản phẩm Max và Super-max. 


Bạn cũng cần tìm một thị trường dễ nhắm mục tiêu. Nếu bạn không thể dùng quảng cáo hoặc các công cụ hỗ trợ tìm kiếm khách hàng thì rất khó có thể mở rộng và tăng trưởng doanh nghiệp. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để tạo ra $100K lợi nhuận / tháng bằng cách giúp mọi người giải quyết vấn đề của họ online.


Hãy xem video để biết bạn có thể áp dụng điều này vào doanh nghiệp của bạn như thế nào. 


Nếu bạn muốn được hỗ trợ tư vấn trực tiếp, hãy bấm vào link đặt lịch hẹn với chuyên gia của chúng tôi tại:

Chương Trình Huấn Luyện & Đào Tạo Xây Dựng Hệ Thống Bán Hàng Giá Cao!

Đây không phải là "khóa học bình thường " Đây là chương trình đào tạo, huấn luyện. Chúng tôi cung cấp cho bạn mọi thứ để giúp bạn thành công

  • Cách thức tạo ra lời chào hàng giá cao khiến cho khách hàng không thể cưỡng lại được...
  • Làm thế nào để xây dựng toàn bộ phễu bán hàng giá cao đơn giản...
  • Làm thế nào để CHỐT đơn hàng giá cao từng bước...
  • VÀ còn nhiều hơn thế nữa...

Bản quyền thuộc về © Success Oceans Việt Nam
This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is not endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Các số liệu doanh thu nêu trên là số liệu cá nhân của tôi. Đó không phải là kết quả điển hình, tôi không ngụ ý rằng bạn sẽ chắc chắn có được kết quả như vậy (hoặc tương tự). Tôi có kinh nghiệm tư vấn hơn 5 năm và nhờ đó, tôi có được một lượng người theo dõi nhất định. Một người bình thường làm theo các thông tin hướng dẫn này có thể nhận được rất ít hoặc thậm chí là không có kết quả. Tôi sử dụng các số liệu tham khảo này chỉ để làm ví dụ. Kết quả của bạn sẽ khác, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở quá trình học tập và làm việc, kinh nghiệm và đạo đức công việc của bạn. Mọi hoạt động kinh doanh đều có rủi ro và đòi hỏi những nỗ lực hành động nhất quán. Nếu bạn không sẵn sàng chấp nhận điều đó, thì chương trình này không dành cho bạn.