taraftarium24casino siteleri

Hướng Dẫn Tham Gia Nhóm High Ticket Community

Hãy thực hiện chính xác từng bước theo hướng dẫn bên dưới: 
Bước 1: Bấm vào nút "Tham Gia Cộng Đồng" màu vàng, bạn sẽ được dẫn vào đường link liên kết đến cộng động và nhìn thấy nhìn ảnh như hình ở bước 2...

Bước 2: Bấm nút "Join" hoặc nút "Sign up" như hình bên dưới để đi đến trang tạo tài khoản...  (Nếu bạn đang sử dụng thiết bị di động vui lòng làm theo hướng dẫn của hình ảnh minh họa thiết bị di động)

Hình ảnh minh họa thiết bị máy tính

Hình ảnh minh họa thiết bị di động

Bước 3: Tạo tài khoản, bằng cách nhập: họ, tên, email, mật khẩu, của bạn và bấm vào hộp chọn

"I accept..." sau đó bấm vào nút "Sign Up" để đăng ký tài khoản như hình bên dưới... (Nếu bạn đang sử dụng thiết bị di động vui lòng làm theo hướng dẫn của hình ảnh minh họa thiết bị di động)

Hình ảnh minh họa thiết bị máy tính

Hình ảnh minh họa thiết bị di động

Bước 4: Kiểm tra email bạn đã đăng ký ở bước 3: bạn sẽ nhận được 1 email với tên người gửi là "Skool" và tiêu đề "abcd is your Skool verification code" trong đó abcd là mã xác thực Skool của bạn (ví dụ abcd ở đây là 8360, đương nhiên mã số của bạn sẽ khác)...

Bước 5: Copy mã xác thực gồm 4 chữ số của bạn vào dán vào bước số 5 như hình bên dưới và bấm Next... Sau khi tạo xong tài khoản bạn cần chờ đợ ít phút để được quản trị viên duyệt vào cộng đồng... (Nếu bạn đang sử dụng thiết bị di động vui lòng làm theo hướng dẫn của hình ảnh minh họa thiết bị di động)

Hình ảnh minh họa thiết bị máy tính

Hình ảnh minh họa thiết bị di động

Lưu ý: để không bỏ lỡ bất kỳ 1 chương trình đào tạo cao cấp nào được trong nhóm High Ticket Community, hãy bấm vào nút "Tham Gia Nhóm Zalo Ngay" để nhận các thông báo mới nhất.

Bản quyền thuộc về © Success Oceans Việt Nam
This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is not endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.